A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 141/E. § (1) bekezdése szerint az örökbefogadási eljárásban közreműködő szervek közötti adatszolgáltatás biztosítása és az örökbefogadási ügyek minél rövidebb határidőn belüli elintézése céljából meghatározott, informatikai programmal támogatott nyilvántartási rendszerben és eljárás szerint vezetett - egységes örökbefogadási nyilvántartás működtetése. Az egységes örökbefogadási nyilvántartást a miniszter vezeti, aki az egységes örökbefogadási nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával [2010. évi CLVII. törvény 2. § (2)] szerinti szervezetet bízhat meg.
Az örökbefogadási eljárásban közreműködő szervek közötti adatszolgáltatás biztosítása és az örökbefogadási ügyek hatékony és átlátható elintézése céljából egységes örökbefogadási nyilvántartás került bevezetésre 2014. január 1-től.
A fejlesztés a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok nyilvántartására, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által vezetett országos, és a nemzetközi örökbefogadásokkal foglalkozó Központi Hatóság nyilvántartására terjedt ki.
Az ÖFR kialakítására a TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 kódjelű, „Központi szociális információs fejlesztések” kiemelt projekt keretében került sor.
Az ÖFR az alábbi címen érhető el: http://idp.nrszh.hu/


Kapcsolódó jogszabályok:
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet


Az ÖFR felhasználóit támogató ügyfélszolgálati elérhetőségek az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menüpont alatt találhatóak.