Tisztelt Érdeklődő!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2017. november 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogutódjaként a Magyar Államkincstár ellátja a központi szociális információs rendszerek (Igénybevevői Nyilvántartás, Szolgáltatói Nyilvántartás, Pénzbeli és Természetbeni Ellátások rendszere), valamint a rehabilitációs szakigazgatási rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Az Igénybevevői Nyilvántartásban (KENYSZI) a szolgáltatók rögzítik a szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (pl. házi segítségnyújtás, bölcsőde, idősek otthona) napi igénybevételét. Az Igényvevői Nyilvántartás vezetése a költségvetési finanszírozás ellenőrzését szolgálja.

A Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartása. A megyei (fővárosi) kormányhivatalok működést engedélyező szervei ebbe az elektronikus nyilvántartásba jegyzik be (engedélyezik) a szociális szolgáltatásokat. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok fenntartói a bejegyzés, törlés, illetve adatmódosítás iránti kérelmüket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

A Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszer a jegyző által elbírált rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, települési támogatás, valamint a járási hivatal által megállapított és folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások (pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás) vonatkozásában vezetett központi nyilvántartás.

A rehabilitációs szakigazgatási rendszer az első és másodfokú rehabilitációs feladatellátást (rokkantsági ellátás/rehabilitációs ellátás megállapítását, megváltozott munkaképességűek komplex minősítését), míg az ehhez szervesen kapcsolódó Igénykezelő rendszer, valamint Akkred modul a rehabilitációs szolgáltatás nyújtást támogatja.
 
A fejlesztő foglalkoztatás bevezetésével kapcsolatos fenntartói feladatok az Igénybevevői Nyilvántartásban
 
Tisztelt Felhasználók!

Az alábbiakban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által 2017. április 1-től bevezetett új szociális szolgáltatás, a fejlesztő foglalkoztatás vonatkozásában szükséges teendőkre hívjuk fel a figyelmet.
- A fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó igénybevételt 2017. április 1-től naponta kell jelenteni az Igénybevevői Nyilvántartásban (KENYSZI-ben), abban az esetben, ha a szolgáltatására a fenntartó hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkezik.
- A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.) 2. § (2) szerint a munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladatmutató meghatározása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116-120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül. A munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetében a Tkr. szerinti ledolgozott napra kell rögzíteni a napi jelentést.
- A fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatáshoz az e-képviselőnek hozzá kell rendelnie adatszolgáltatót, aki ezt követően tudja megkezdeni a megállapodások rögzítését, majd a napi igénybevételek jelentését.
Teendő, ha a fenntartónak megelőzően nem volt olyan szolgáltatása, amelyre az Igénybevevői Nyilvántartásban jelentenie kellett:
- Ebben az esetben a fenntartónak első lépésként e-képviselőt kell kijelölnie. Az e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos információk megtalálhatók az Igénybevevői Nyilvántartás belépés nélkül elérhető nyitó oldalán, az e-képviselői kijelölést a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre kérjük megküldeni.
- A kijelölt e-képviselő rendeli hozzá a rendszerben az adatszolgáltatót a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatáshoz.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2017. április havi jelentéseket az Igénybevevői Nyilvántartásban az önellenőrzési határidő végéig, 2017. május 15-ig lehet pótolni, illetve korrigálni*.
Ha kérdése van, hívja a KENYSZI telefonos ügyfélszolgálatát a (061)-462-6670 telefonszámon, vagy írjon a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. email címre.
Köszönjük az együttműködésüket!
Magyar Államkincstár, Szociális Ellátások Főosztálya
*Az Igénybevevői nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §- 11. §-ai állapítják meg.
Tisztelt Felhasználók!
 
Az új bölcsődei ellátások KENYSZI-ben történő rögzítésével kapcsolatos tájékoztató ide kattintva érhető el.