Tisztelt Érdeklődő!

 

Tájékoztatjuk, hogy 2017. november 1-től az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság jogutódjaként a Magyar Államkincstár ellátja a központi szociális információs rendszerek (Igénybevevői Nyilvántartás, Szolgáltatói Nyilvántartás, Pénzbeli és Természetbeni Ellátások rendszere), valamint a rehabilitációs szakigazgatási rendszer működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat.

Az Igénybevevői Nyilvántartásban (KENYSZI) a szolgáltatók rögzítik a szociális, gyermekjóléti, és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások (pl. házi segítségnyújtás, bölcsőde, idősek otthona) napi igénybevételét. Az Igényvevői Nyilvántartás vezetése a költségvetési finanszírozás ellenőrzését szolgálja.

A Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartása. A megyei (fővárosi) kormányhivatalok működést engedélyező szervei ebbe az elektronikus nyilvántartásba jegyzik be (engedélyezik) a szociális szolgáltatásokat. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok fenntartói a bejegyzés, törlés, illetve adatmódosítás iránti kérelmüket kizárólag elektronikus úton nyújthatják be.

A Pénzbeli és Természetbeni Ellátások Rendszer a jegyző által elbírált rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, települési támogatás, valamint a járási hivatal által megállapított és folyósított pénzbeli és természetbeni ellátások (pl. foglalkoztatást helyettesítő támogatás, közgyógyellátás) vonatkozásában vezetett központi nyilvántartás.

A rehabilitációs szakigazgatási rendszer az első és másodfokú rehabilitációs feladatellátást (rokkantsági ellátás/rehabilitációs ellátás megállapítását, megváltozott munkaképességűek komplex minősítését), míg az ehhez szervesen kapcsolódó Igénykezelő rendszer, valamint Akkred modul a rehabilitációs szolgáltatás nyújtást támogatja.
 
Tisztelt Felhasználók!
 
Az új bölcsődei ellátások KENYSZI-ben történő rögzítésével kapcsolatos tájékoztató ide kattintva érhető el.