A Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatoknak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/K §-a, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a által meghatározott közhiteles hatósági nyilvántartása.
Szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatást a jogszabályokban előírt feltételek teljesítése esetén bármely fenntartó biztosíthat, ha az általa fenntartott szociális szolgáltató, szociális intézmény (székhely, telephely) jogerősen be van jegyezve a Szolgáltatói Nyilvántartásba.
A Szolgáltatói Nyilvántartás 2013. december 1-től került kialakításra, 2014. július 1-től kizárólagosan elektronikusan nyújthatja be a kérelmét a fenntartó.
2017. január 1-től az Szolgáltatói Nyilvántartást vezető szervként az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központ került kijelölésre.
A Szolgáltatói Nyilvántartás a korábbi papír alapú működési engedélyezést váltotta ki oly módon, hogy az ebbe történő bejegyzés keletkezteti a jogot a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatás nyújtására.
A Szolgáltató Nyilvántartás felhasználói az engedélyes bejegyzésére, adatmódosítására, törlésére kérelmet benyújtó fenntartók, valamint a megyei (fővárosi) kormányhivatalok működést engedélyező szervei.
A Szolgáltatói Nyilvántartás a szociális ágazat egyik központi hatósági nyilvántartása, amely hatályos bejegyzéseinek adatai elektronikus adatkapcsolaton keresztül továbbítódnak az Igénybevevői Nyilvántartásba, valamint a Szociális Ágazati Portálra.

A Szolgáltatói Nyilvántartás az alábbi címen érhető el: https://mukeng.nrszh.hu/mukeng/


Kapcsolódó jogszabályok:
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet


A Szolgáltatói Nyilvántartás felhasználóit támogató ügyfélszolgálati elérhetőségek az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menüpont alatt találhatóak.