A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) 18. §-a, 18/A-a szerint a jegyző, a járási hivatal a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozó szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 140. § (1) a) pontja szerint a gyámhatóság nyilvántartást vezet az általa megállapított és folyósított pénzbeli és természetbeni ellátásokról.
A hivatkozott jogszabályi helyeken meghatározott nyilvántartás céljából került kialakításra a Pénzbeli és természetbeni ellátások rendszere (a továbbiakban: PTR)
A PTR bevezetésnek célja az, hogy a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes, országos nyilvántartás jöjjön létre, mely támogatja az ellátásokra vonatkozó igények hatékony és igazságos elbírálását.
A PTR-ben az Szt.-ben valamint a Gyvt.-ben meghatározott, államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokat kell rögzítenie a települési önkormányzatoknak, valamint a megyei (fővárosi) kormányhivatalok járási hivatalainak.
A PTR-be a szociális hatóságok által használt helyi rendszerekből interfész kapcsolaton keresztül is beküldhetőek az adatok.
A PTR kialakítására a TÁMOP-5.4.2.-12/1-2012-0001 kódjelű, „Központi szociális információs fejlesztések” kiemelt projekt keretében került sor.
A PTR az alábbi címen érhető el: https://mukeng.nrszh.hu/mukeng/


Kapcsolódó jogszabályok:
 a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 a szociális és gyermekvédelmi ellátások országos nyilvántartásáról szóló 392/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet


A PTR felhasználóit támogató ügyfélszolgálati elérhetőségek az ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menüpont alatt találhatóak.